martes, 2 de junio de 2009

La videoconferènciaLa videoconferència és la comunicació simultània bidireccional d'àudio i vídeo, permetent mantenir reunions amb grups de persones situades en llocs allunyats entre si.
Addicionalment, poden oferir-se facilitats telemàtiques o d'altre tipus com l'intercanvi d'informacions gràfiques, imatges fixes, transmissió de fitxers des del pc, etc.
El nucli tecnològic emprat en un sistema de videoconferència és la compressió digital dels fluxos d'àudio i video en temps real.
La seva implementació proporciona importants beneficis, com el treball colaborativo entre persones geogràficament distants i una major integració entre grups de treball a nivell didàctic.

El passat dia 5 de Maig vam realitzar una videoconferència amb la Universitat de les Illes Balears, dins de l'aula especialitzada de la nostre facultat, i vam veure en primera persona l'experiència que no va deixar indiferent a ningú.
L'atenció que es presta es molt superior que al realitzar-se una classe ordinaria, i trobo molt positiva la seva incorporació a l'educació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario